Konferencja

Organizatorzy

Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie
Fundacja Światło-Życie

O nas

Centralna Diakonia Ruchu Światło – Życie

Pierwsza Diakonia Społeczna powstała w Bydgoszczy w 2012 roku. Podstawę naszej formacji stanowi nauczanie Kościoła zawarte w katolickiej nauce społecznej: dziedzictwo pozostawione nam przez św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz naszego Założyciela Ojca Franciszka Blachnickiego.

Pole działania diakonii jest naprawdę bardzo szerokie: od podejmowania codziennej modlitwy za Ojczyznę do organizowania spotkań w tematyce katolickiej nauki społecznej i patriotycznej. Pragniemy podjąć współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, którym również zależy na Polsce i budzeniu świadomości narodowej

Fundacja Światło – Życie

Fundusz założycielski Fundacji Światło-Życie powstał z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

Fundacja zajmuje się działalnością wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała patologiom, pomaga ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechnia pozytywne wzorce osobowe, pomaga ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazuje żywność potrzebującym. Od 2006 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Stanowi narzędzie służące realizacji różnych dzieł podejmowanych przez Ruch Światło-Życie.

Smartfon - wyzwanie naszych czasów

Konferencja

Prelegenci

Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog. Studiował także psychologię i filozofię, doktor nauk medycznych i filozofii, profesor wizytujący na Uniwersytecie Harverda. W latach 1990–1997 ordynator Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Heidelbergu, w 1997 r. objął katedrę …

Bogna Białecka

Psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Autorka szeregu książek psychologicznych, głównie o tematyce wychowawczej

Małgorzata Więczkowska

Pedagog, medioznawca. Prowadzi szkolenia i spotkania z rodzicami i nauczycielami w Polsce i za granicą

Michał Talaga

Trener metodyk zwinnych (praca z zespołami programistycznymi), mediator sądowy i szkoleniowiec. Miłośnik myślenia systemowego, psychologii praktycznej, poszukiwacz rozwiązań