Konferencja

Organizatorzy

Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie

O nas

Centralna Diakonia Ruchu Światło – Życie

Pierwsza Diakonia Społeczna powstała w Bydgoszczy w 2012 roku. Podstawę naszej formacji stanowi nauczanie Kościoła zawarte w katolickiej nauce społecznej: dziedzictwo pozostawione nam przez św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz naszego Założyciela Ojca Franciszka Blachnickiego.

Pole działania diakonii jest naprawdę bardzo szerokie: od podejmowania codziennej modlitwy za Ojczyznę do organizowania spotkań w tematyce katolickiej nauki społecznej i patriotycznej. Pragniemy podjąć współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, którym również zależy na Polsce i budzeniu świadomości narodowej.

Smartfon - wyzwanie naszych czasów

Konferencja

Prelegenci

Roman Solecki

Doktor nauk społecznych, pedagog, profilaktyk, psychoterapeuta uzależnień, logoterapeuta i mediator. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, adiunkt w katedrze Resocjalizacji i Penitencjarystyki UKEN w Krakowie, …

Jerzy Surma

Dr hab. inż. Jerzy Surma jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH oraz kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem oraz Business Intelligence. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania …

Bogna Białecka

Psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Autorka szeregu książek psychologicznych, głównie o tematyce wychowawczej.

Małgorzata Więczkowska

Trener metodyk zwinnych (praca z zespołami programistycznymi), mediator sądowy i szkoleniowiec. Miłośnik myślenia systemowego, psychologii praktycznej, poszukiwacz rozwiązań